یکشنبه 13 اسفند 1402

خدمات حمایتی صنایع کوچک

 لیست خدمات و فرآیندهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‌دارای شناسه خدمات

ردیف          عنوان خدمت/ فرآیند                                                                                                                                                                                           شناسه خدمت            اطلاعات خدمت

1   صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های ‌فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط  13011732000 مشاهده شناسنامه
1          صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط  13011732100 مشاهده شناسنامه
2          صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های‌فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط  13011732101 مشاهده شناسنامه
2 3  استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011733000 مشاهده شناسنامه
3 4 صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین  واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091734000 مشاهده شناسنامه
4 5 صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091735000 مشاهده شناسنامه
5 6 آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار  18051736000 مشاهده شناسنامه
6   برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  به خارج از کشور 13011737000 مشاهده شناسنامه
7          برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011737101 مشاهده شناسنامه
8          اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحد های  مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور 13011737102 مشاهده شناسنامه
7 9 حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13081738000 مشاهده شناسنامه
8 10 اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13081739000 مشاهده شناسنامه
9   صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا و فرابورس 13091740000 مشاهده شناسنامه
11        صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا 13091740100 مشاهده شناسنامه
12       صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس 13091740101 مشاهده شناسنامه
10 13 حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011741000 مشاهده شناسنامه
11 14 حمایت از ارائه خدمات فناورانه  به صنایع کوچک و متوسط و  واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار  13011742000 مشاهده شناسنامه
12 15 شناسایی، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار 13011743000 مشاهده شناسنامه
13 16 حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات 13011744000 مشاهده شناسنامه
14 17 ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار  13091745000 مشاهده شناسنامه
15 18 اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011746000 مشاهده شناسنامه
16 19 ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091747000 مشاهده شناسنامه
17 20 تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091748000 مشاهده شناسنامه
18 21 انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091749000 مشاهده شناسنامه
19 22 صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091750000 مشاهده شناسنامه
20 23 اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13041751000 مشاهده شناسنامه
21 24 بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13041752000 مشاهده شناسنامه

 

لیست اخبار صفحه :1
ایجاد ۱۵ هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان
در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انجام می‌شود:

ایجاد ۱۵ هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان

مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ سمنان از ایجاد و توسعه فضای سبز به مساحت حدود ۱۵ هکتار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز منطقه ویژه اقتصادی در سال جاری خبر داد.

۲ قانون سرمایه‌گذاران را به سمنان کشاند/افزودن ۱۲۰۰ هکتار به شهرک‌های صنعتی استان
در نشست‌ «مشارکت قوی، ایران قوی» در ایسنا مطرح شد؛

۲ قانون سرمایه‌گذاران را به سمنان کشاند/افزودن ۱۲۰۰ هکتار به شهرک‌های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با اشاره به تحرک ایجادشده در حوزه صنعت و تولید در دولت سیزدهم گفت: در دو سال اخیر ۱۲۰۰ هکتار به وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان افزوده شده است.

وزیر اقتصاد ۱۷ طرح شرکت شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان را افتتاح کرد

وزیر اقتصاد ۱۷ طرح شرکت شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان را افتتاح کرد

۱۷ طرح عمرانی و زیرساختی در شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان روز یکشنبه با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار سمنان و مسوولان استانی و شهرستانی به‌بهره‌برداری رسید.

4010 واحد تولیدی راکد در کشور به تولید بازگشت
معاون وزیر صمت؛

4010 واحد تولیدی راکد در کشور به تولید بازگشت

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از فعال‌سازی مجدد چهار هزار و 10 واحد تولیدی راکد در سراسر کشور با تلاش‌های انجام‌شده در بدنه دولت خبر داد و گفت: ظرفیت تولید در ۴ هزار و ۶۲۴ واحد تولیدی کشور افزایش داشته است.

تنظیمات قالب