یکشنبه 13 اسفند 1402

خدمات زیرساخت صنعتی

 لیست خدمات و فرآیندهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‌دارای شناسه خدمات
شماره   عنوان خدمت / فرایند  شناسه خدمت  اطلاعات شناسنامه
1 1 صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین 13091726000 مشاهده شناسنامه
2   مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727000 مشاهده شناسنامه
2          صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727100 مشاهده شناسنامه
3          صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727101 مشاهده شناسنامه
4          صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727102 مشاهده شناسنامه
5          صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727103 مشاهده شناسنامه
6          صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727104 مشاهده شناسنامه
3   مجوز شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728000 مشاهده شناسنامه
7          صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728100 مشاهده شناسنامه
8         تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728101 مشاهده شناسنامه
9          صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728102 مشاهده شناسنامه
10          ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728103 مشاهده شناسنامه
11          ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728104 مشاهده شناسنامه
12          صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728105 مشاهده شناسنامه
13          تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728106 مشاهده شناسنامه
14          صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728107 مشاهده شناسنامه
15         ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728108 مشاهده شناسنامه
16          ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728109 مشاهده شناسنامه
4   مجوز احداث واحدها، در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729000 مشاهده شناسنامه
17          صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729100 مشاهده شناسنامه
18          تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729101 مشاهده شناسنامه
19           صدور گواهی ساخت و ساز  در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729102 مشاهده شناسنامه
20          صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729103 مشاهده شناسنامه
5   مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091730000 مشاهده شناسنامه
21           مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091730100 مشاهده شناسنامه
22           مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091730101 مشاهده شناسنامه
6   ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731000 مشاهده شناسنامه
23         صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731100 مشاهده شناسنامه
24          صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731101 مشاهده شناسنامه
25          صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731102 مشاهده شناسنامه
26         ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091731103 مشاهده شناسنامه
لیست اخبار صفحه :1
ایجاد ۱۵ هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان
در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انجام می‌شود:

ایجاد ۱۵ هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان

مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ سمنان از ایجاد و توسعه فضای سبز به مساحت حدود ۱۵ هکتار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز منطقه ویژه اقتصادی در سال جاری خبر داد.

۲ قانون سرمایه‌گذاران را به سمنان کشاند/افزودن ۱۲۰۰ هکتار به شهرک‌های صنعتی استان
در نشست‌ «مشارکت قوی، ایران قوی» در ایسنا مطرح شد؛

۲ قانون سرمایه‌گذاران را به سمنان کشاند/افزودن ۱۲۰۰ هکتار به شهرک‌های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با اشاره به تحرک ایجادشده در حوزه صنعت و تولید در دولت سیزدهم گفت: در دو سال اخیر ۱۲۰۰ هکتار به وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان افزوده شده است.

وزیر اقتصاد ۱۷ طرح شرکت شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان را افتتاح کرد

وزیر اقتصاد ۱۷ طرح شرکت شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان را افتتاح کرد

۱۷ طرح عمرانی و زیرساختی در شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان روز یکشنبه با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار سمنان و مسوولان استانی و شهرستانی به‌بهره‌برداری رسید.

4010 واحد تولیدی راکد در کشور به تولید بازگشت
معاون وزیر صمت؛

4010 واحد تولیدی راکد در کشور به تولید بازگشت

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از فعال‌سازی مجدد چهار هزار و 10 واحد تولیدی راکد در سراسر کشور با تلاش‌های انجام‌شده در بدنه دولت خبر داد و گفت: ظرفیت تولید در ۴ هزار و ۶۲۴ واحد تولیدی کشور افزایش داشته است.

تنظیمات قالب