تصاویر گالری
 

بازديد مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي از كارگاه‌هاي خوشه فرش و دستبافته استان سمنان


تاریخ: 1400/6/20