تصاویر گالری
 

بازديد استاندار از طرح و واحد صنعتي شهرك صنعتي سمنان


تاریخ: 1400/8/9